1015632
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
89
602
2461
1010758
8664
13335
1015632

Your IP: 54.205.108.212

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

By Plimun Web Design

                     

    

 

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมหาวิทยาลัยพะเยาจะเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ...
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคทุนการศึกษา  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้ง กองทุนเพื่อการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์  เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์...

 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยให้นิสิตที่ได้รับทุนประเภทต่างๆมารายตัว ณ หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ตั้งแต่วันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 59 ณ...
 ประกาศ การให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ "  ประจำประจำปีการศึกษา 2559...
 ประกาศรับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา  ประจำปีการศึกษา 2559 (ทุน5%)  ประเภทเรียนดี สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.dsa.up.ac.th/main/v2/main.php และส่งเอกสารได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์...

 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม รุ่น 2   กำหนดจัดหลักสูตร ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-10 เมษายน 2558 ณ...
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับกองวิจัยฯ จะจัดโครงการ พัฒนาการทำวิจัยกับฐานข้อมูล SCIENCE DIRECT และแนะนำวิธีการเขียนงานวิจัยที่ดีเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์วารสารวิชาการ  ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 คณะ ICT ห้อง...

article thumbnail   เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับซื้อข้าวเปลือกระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ณ เทศบาลจุน จังหวัดพะเยา
article thumbnail     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการประเมินแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์  
article thumbnail          วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษารวม ๒๐ แห่ง ได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างทัศนคติที่ดีของเด็กต่อวิทยาศาสตร์...
article thumbnail                          สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทีม BABY DREAM นางสาวขนิษฐา  บุญยัง นางสาวจุฑารัตน์  พรหมเสน นางสาวเบญจวรรณ  ผุสดี นางสาวณัฏฐณิชา จันทร์ปัญญา นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ และนายสุทธิรัตน์  สิงสหะ สาขาการประชาสัมพันธ์ ในที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ และดร.สมฤทธิ์  อุ่นอ้าย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (UP R2M 2017) และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการแข่งขัน R2M 2017 ในระดับภูมิภาค และทีม Onsenization...
article thumbnail      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรการใช้งาน UP Office365 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผอ.พลรบ สวัสดี และคุณธิตินนท์ มณีธรรม...