0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา,
56000


TEL: 0 5446 6666 ต่อ 1713
FAX: 0 5446 6664
MAIL:science.up@up.ac.th