0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับข้อเสนอโครงการ Fundamental Fund (FF) ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โดย pimpilar.ch อ่าน 881

รายละเอียดเพิ่มเติม http://wwmms.up.ac.th/research/uprm/downloadDoc012567