0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

จองห้องประชุม/SC 1101/รถตู้

รถตู้คณะวิทยาศาสตร์

วิธีการจองรถตู้
1. เช็คตารางรถว่าง
2. แจ้งจองรถตู้ได้ที่ สิตา เทียนหวาน โทร.1713 (หรือทุกช่องทาง)
3. กรอกแบบฟอร์มยืมรถตู้พร้อมเอกสารแนบ ส่งได้ที่ สิตา เทียนหวาน

 

ห้องประชุม 1 (ห้องใหญ่)

วิธีการจองห้องประชุม 1 (ห้องใหญ่)
1. เช็คตารางห้องว่าง
2. แจ้งการจองห้องได้ที่ พิมพิลา โทร.1714 (หรือทุกช่องทาง)
3. แนวปฏิบัติในการใช้ห้องประชุม

 

ห้องประชุม 2 (ห้องเล็ก)

วิธีการจองห้องประชุม 2 (ห้องเล็ก)
1. เช็คตารางห้องว่าง
2. แจ้งการจองห้องได้ที่ พิมพิลา โทร.1714 (หรือทุกช่องทาง)
3. แนวปฏิบัติในการใช้ห้องประชุม

 

ห้อง SC 1101

วิธีการจองห้อง SC 1101
1. เช็คตารางห้องว่าง
2. แจ้งการจองห้องได้ที่ พิมพิลา โทร.1714 (หรือทุกช่องทาง)
3. แนวปฏิบัติในการใช้ห้องประชุม