0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ กำหนดการโครงการพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 --ENGLISH LISTENING AND SPEAKING TUTORIAL-- งานนี้ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ 24 มกราคม 2565 โดย pimpilar.ch อ่าน 910