0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับบริจาคทุนการศึกษา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดย pimpilar.ch อ่าน 927

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับบริจาคทุนการศึกษา
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษานิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเหลือนิสิตที่ประสบภัยพิบัติหรือความเดือดร้อนอื่น ๆ
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรวมถึงการเสียชีวิตในกรณีต่าง ๆ

ขั้นตอนการบริจาค :
1. ดาวโหลดเอกสาร “01-แบบฟอร์มแสดงความจำนงให้ทุนการศึกษา” ได้ที่ www.science.up.ac.th > แบบฟอร์มเอกสาร
> งานคุณภาพนิสิต
2. การบริจาคสามารถบริจาคได้ 2 ช่องทางโอนเงินผ่านสแกน QR CODE ระบบ Prompt Pay
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การแพทย์และ รพ.มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขบัญชี 679-7-29166-6
ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา (คณะวิทยาศาสตร์)”
3. ส่งแบบฟอร์มแสดงความจำนงให้ทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่... งานคุณภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรสาร (Fax.) 054-466664 หรือเพจ Facebook: “งานคุณภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา