0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โดย pimpilar.ch อ่าน 773

รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11563