0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

กลุ่มวิจัยพันธุศาสตร์และนวัตกรรมตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม

กลุ่มวิจัยพันธุศาสตร์และนวัตกรรมตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม

Cinque Terre