0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

รางวัลและความภาคภูมิใจ

นางสาวดลนภัส ยอดกันดี นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับคัดเลือกเพื่อรับการสนับสนุนทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 24

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดลนภัส ยอดกันดี นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับคัดเลือกเพื่อรับการสนับสนุนทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 24 ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

 

13 ธันวาคม 2564 View 51 โดย pimpilar.ch