0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 13 มกราคม 2564 โดย pimpilar.ch อ่าน 286

รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=7358