0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินกิจกรรมวิชาการแก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาฯ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 โดย pimpilar.ch อ่าน 42

วันเสาร์ที่ 6 คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินกิจกรรมวิชาการแก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาฯ ในระดับชั้นศึกษาตอนต้น จำนวน 37 คน เป็นกิจกรรมปฏิบัติการเคมี เรื่อง การกลั่นน้ำมันหอมระเหย และกิจกรรมปฏิบัติการคณิตศาสตร์ เรื่อง คณิตศาสตร์กับโอริกามิ และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 38 คน เป็นกิจกรรมปฏิบัติการเคมี เรื่อง รูปร่างโมเลกุล และกิจกรรมปฏิบัติการคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้นด้วยโปรแกรม MATLABE & OCTAVE