0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ "พิชิตอาชีพแห่งอนาคตด้วยวิทยาศาสตร์" วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2567

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 โดย pimpilar.ch อ่าน 53

 เนื่องจากจำนวนนักเรียนยังไม่ครบตามเป้าหมาย  ทางค่ายจึงขอเปิดรับสมัครเพิ่มอีก  โรงเรียนละ 2 คน ระยะเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567