0 5446 6666 ต่อ 1713
allscience@up.ac.th

เครื่องมือ (หลักสูตรคณิตศาสตร์)

เครื่องมือ (หลักสูตรคณิตศาสตร์)

เซิร์ฟเวอร์ สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์

 

 

   

 คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง พร้อมโปรแกรม MATLAB

   

 A MATH เกมต่อเลขคำนวณ