0 5446 6666 ต่อ 1713
allscience@up.ac.th

ติดต่อ

หลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา,
56000


TEL: 0 5446 6666 ต่อ 1713
FAX: Fax. 0 5446 6664