0 5446 6666 ต่อ 1713
allscience@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ขอเผยแพร่จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2566

วันที่ 21 เมษายน 2566 โดย wetin.ka อ่าน 181

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ขอเผยแพร่จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2566