0 5446 6666 ต่อ 1713
allscience@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเทคนิคการนำเสนอข้อมูลและการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Canva ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.

วันที่ 17 มีนาคม 2566 โดย wetin.ka อ่าน 299

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเทคนิคการนำเสนอข้อมูลและการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Canva ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ID: 859 971 8971 Passcode: 12345 หรือลิ้งนี้
https://up-ac-th.zoom.us/j/8599718971... โดยวิทยากร คือ ดร.ปวีณา ขันธ์ศิลา และ อ.ประภาพร หนองหารพิทักษ์ จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์