0 5446 6666 ต่อ 1713
allscience@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum) จัดแสดงนิทรรศการ"นกยูงไทยแห่งล้านนาตะวันออก" สามารถเข้าเยื่ยมชมและเรียนรู้ ทุกวันศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. (ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

วันที่ 9 กันยายน 2563 โดย phanuphong.ch@up.ac.th อ่าน 712

          สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum) จัดแสดงนิทรรศการ"นกยูงไทยแห่งล้านนาตะวันออก"

สามารถเข้าเยื่ยมชมและเรียนรู้ ทุกวันศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. (ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

🦚 โทรศัพท์ 054-466 666 ต่อ 1774 หรือ 1713

🦚 facebook สาขาวิชาชีววิทยา

🦚 website หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา