ข่าวและกิจกรรม

  «
  • 1
  • 2
  • 3
  »

  ระบบสารสนเทศ


     

   

  ติดต่อสอบถาม

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

  จังหวัดพะเยา 56000 

  Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

  ส่วนงานภายใน

  • สายตรงคณบดี ต่อ 1732
  • งานนโยบายและแผน ต่อ 1730
  • งานธุรการ ต่อ 1713
  • งานกิจการนิสิต ต่อ 1785
  • งานวิชาการ ต่อ 1715
  • งานบุคคล ต่อ 1714
  • งานวิจัยและบริการวิชาการ ต่อ 1714
  • การเงินและบัญชี/พัสดุ ต่อ 1715
  • งานคอมพิวเตอร์/ยานพาหนะ ต่อ 1714

   

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   
   
   

   

                     

   

   

  © 2019. School of Science

  เกี่ยวกับคณะ

  Free Joomla! templates by Engine Templates