คณาจารย์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

 

อาจารย์มนัส ใจมะสิทธ์

Lecture.Manat Jaimasith

หัวหน้าสาขาวิชาฯ(Head of Department)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วัสดุศาสตร์)

Phone:054-466666 Ext.1787

Fax.054-466666

Email:

Office: Room SC 4212

 

ดร.วรรณฤดี แก้วมีศรี

Dr.Wanrudee Kaewmesri

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วัสดุศาสตร์)

Phone:054-466666 Ext.1787

Fax.054-466666

Email:

Office: Room SC 4212

 

 

ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์

Dr.Reungruthai Sirirak

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Ph. D. (Chemistry)

Phone:054-466666 Ext.1765

Fax.054-466666

Email:

Office: Room SC 3202

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ

Assistant Professor Dr.Anurak Prasatkhetragarn

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วัสดุศาสตร์)

Ph.D

Phone:054-466666 Ext.1742

Fax.054-466666

Email:

Office: Room SC 3202

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ กลิ่นบำรุง

Assistant Professor Dr. Arrak Klinbumrung

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วัสดุศาสตร์)

Ph.D

Phone:054-466666 Ext.1766

Fax.054-466666

Email:

Office: Room SC 3202

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

ส่วนงานภายใน

  • สายตรงคณบดี ต่อ 1732
  • งานนโยบายและแผน ต่อ 1730
  • งานธุรการ ต่อ 1713
  • งานกิจการนิสิต ต่อ 1785
  • งานวิชาการ ต่อ 1715
  • งานบุคคล ต่อ 1714
  • งานวิจัยและบริการวิชาการ ต่อ 1714
  • การเงินและบัญชี/พัสดุ ต่อ 1715
  • งานคอมพิวเตอร์/ยานพาหนะ ต่อ 1714

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  

Free Joomla templates by L.THEME