Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ได้นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561-2562 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต

เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ ได้นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561-2562 จำนวน 32 คนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วรเชษฐ เขียวจันทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ทักษะภาวะความเป็นผู้นำ และส่งเสริมบุคลิกภาพนิสิต รวมถึงส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต และได้ดำเนินการวางแผนกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอแผนกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562 ต่อคณะกรรมการบริหารคุณภาพนิสิต ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ อ.เมือง จ.พะเยา

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

ส่วนงานภายใน

  • สายตรงคณบดี ต่อ 1732
  • งานนโยบายและแผน ต่อ 1730
  • งานธุรการ ต่อ 1713
  • งานกิจการนิสิต ต่อ 1785
  • งานวิชาการ ต่อ 1715
  • งานบุคคล ต่อ 1714
  • งานวิจัยและบริการวิชาการ ต่อ 1714
  • การเงินและบัญชี/พัสดุ ต่อ 1715
  • งานคอมพิวเตอร์/ยานพาหนะ ต่อ 1714

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  

Free Joomla templates by L.THEME