กิจกรรมการแข่งขัน

ประกาศ รายชื่อทีมการแข่งขันการแข่งขันหมากกระดาน A-Math 

ประกาศ รายชื่อทีมการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 

ประกาศ รายชื่อทีมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ประกาศ รายชื่อทีมการแข่งขันยอดรถแข่งพลังยาง 

ประกาศ รายชื่อโครงงานที่เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์

ประกาศ รายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์

กำหนดการโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมการแข่งขันยอดรถแข่งพลังยาง

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

การประกวดภาพวาดทางจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

การแข่งขันหมากกระดาน A-MATH 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713, 1714, 1730  Fax. 0 5446 6664