สาขาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดี🎉🎉กับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้ารับมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566