หลักสูตรเคมีขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานดีเด่นทั้งด้านงานวิจัย และด้านการเรียนการสอน

"โครงการทำบุญคณะและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์" 4 กุมภาพันธ์ 2565