นายทิฆัมพร บัวจีน รหัสนิสิต 62080365 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้อันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Tour de CMU 17-19 December, 2021 ในรุ่น Individual General Classification - Men Open  ของเวลารวมทั้งหมด ในรุ่น Men Open ( Overall )”