นางสาวพรหมภัสสร อะสะนิธิกูร ได้รับ รางวัลบุคลากรสายสนับสนุน ระดับดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ด้านบริหารจัดการ ประจำปี2565