0 5446 6666 ต่อ 1713
allscience@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.เคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 26 เมษายน 2565 โดย W.Juntrakul อ่าน 66

หลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.เคมีประยุกต์ 

ตั้งแต่วันนี้ถึง - 6 พฤษภาคม 2565

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.054-466666 ต่อ 1715 หรือสมัครออนไลน์ได้ที่

https://admission.up.ac.th/63/Graduate_Studies_Main.aspx