0 5446 6666 ต่อ 1713
allscience@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในส่วนของหลักสูตรเคมี

วันที่ 14 มีนาคม 2565 โดย W.Juntrakul อ่าน 73

 

 

 

 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรหมภัสสร  อะสะนิธิกูร

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 โทร. 054-466666 ต่อ 1713, 1714, 1785

 มือถือ. 091-0673519