0 5446 6666 ต่อ 1713
allscience@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์

บริการวิชาการ หัวข้อ "แบบจำลองโมเลกุล" ให้กับนักเรียนชั้น ม. 4 ห้องเรียน วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 4 มีนาคม 2565 โดย W.Juntrakul อ่าน 82

คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ ในหลักสูตรเคมี จัดโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ "แบบจำลองโมเลกุล" ให้กับนักเรียนชั้น ม. 4 ห้องเรียน วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันที่ 7 ก.พ. 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ SC 1307