0 5446 6666 ต่อ 1713
allscience@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์

บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดย wetin.ka อ่าน 125

 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดยงานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย จัดให้บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย  เพื่อบริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยแก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่ทำวิจัย ปัญหาพิเศษ หรือ วิทยานิพนธ์ เป็นการบริการทางวิชาการแก่ประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถขอใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

 

          - ผู้ใช้บริการที่สนใจสามารถจองเข้าพบผู้เชี่ยวชาญได้ที่ https://bit.ly/2CNu7I5
          - ตรวจสอบตารางการจองได้ที่ https://bit.ly/3fYGwra

         ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร. 3531