0 5446 6666 ต่อ 1713
allscience@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ขอขอบคุณกับรุ่นพี่รหัส 59 เพียวมอบคูลเลอร์น้ำ และรุ่นพี่รหัส 59 ควบ 2 ปริญญา มอบพัดลมและถังน้ำแข็ง เพื่อให้รุ่นน้องใช้ดำเนินกิจกรรมต่างๆทางคณิตศาสตร์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดย wetin.ka อ่าน 446