0 5446 6666 ต่อ 1713
allscience@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์

ประธานหลักสูตรและทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดทำหลักสูตรร่วม หลักสูตร นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Data Scientists

วันที่ 28 เมษายน 2563 โดย wetin.ka อ่าน 261

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 256 ประธานหลักสูตรและทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดทำหลักสูตรร่วม หลักสูตร นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Data Scientists เพราะเมื่อข้อมูลและเทคโนโลยีก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาล “Data Scientist” จึงกลายเป็นที่ต้องการขององค์กรทั่วโลก ในปี 2012 บทความใน “Harvard Business Review” กล่าวว่า Data Scientist คืองานที่เซ็กซี่ที่สุดในศตวรรษที่ 21 เพราะ Data Scientist เป็นบุคคลที่ใครๆ ต่างต้องการ แต่หาตัวได้ยาก(ขาดแคลน) นอกจากนี้ข้อมูลของ indeed.com หนึ่งในเว็บไซต์หางานที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสหรัฐฯ พบว่าความต้องการ “Data Scientist” ของบริษัทต่าง ๆ กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงปี 2014 – 2017 และ IBM ยังคาดการณ์ว่าความต้องการ Data Scientist จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 39% ในช่วงปี 2015 – 2020