0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย และทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์(ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดย pimpilar.ch อ่าน 12

วันที่ 22 พ.ย. 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย และทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์(ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป) ณ ฟาร์มเห็ดสุขใจ อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยมี รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ และ นายประจักร์ ขัตธิ เป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าโครงการฯ