0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่48 และผ่านเข้าสู่การแข่งขันกีฬาฯรอบมหกรรม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โดย pimpilar.ch อ่าน 202

นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่48 รอบคัดเลือกโซนภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2565  และผ่านเข้าสู่การแข่งขันกีฬาฯรอบมหกรรม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจาน บ้านเชียงเกมส์” 21-30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี    

1.การแข่งขันฟุตซอลหญิง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ตามประดิษฐ์ เป็นผู้จัดการทีม

2.การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด(ชาย) โดยมี ดร.ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ เป็นผู้จัดการทีม