0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนป่าแดดลูกรัก จังหวัดเชียงราย เข้าทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และกิจกรรมหุ่นยนต์ สาขาฟิสิกส์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดย pimpilar.ch อ่าน 28

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนป่าแดดลูกรัก จังหวัดเชียงราย จำนวน 37 คน เข้าทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และกิจกรรมหุ่นยนต์ สาขาฟิสิกส์ โดยมี ผศ.ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ รศ.ดร.นุจิรา ทาตัน และ รศ.ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล พร้อมทั้งนักวิทยาศาสตร์หลักสูตรชีววิทยา นำเยี่ยมชม