0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมชม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2565 ในรูปแบบอนไลน์ (Facebook Live)

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 โดย pimpilar.ch อ่าน 124