0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การสื่อสารด้านการใช้ทรัพยากร น้ำมันเชื้อเพลิง (รถยนต์ตู้) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 โดย pimpilar.ch อ่าน 45