0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


งานคุณภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสโมสรนิสิต ภายใต้โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดย pimpilar.ch อ่าน 53

งานคุณภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยนางสาวพรหมภัสสร อะสะนิธิกูร นักวิชาการศึกษาที่ปฏิบัติงานกิจการนิสิต และนางสาวเกษราภรณ์ ตื้นตัน ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสโมสรนิสิต ภายใต้โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 วันที่ 12-13 พ.ค. 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง