0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ หัวข้อบรรยายเรื่อง “จักรวาลวิทยา ฟิสิกส์ พลังงานสูง การถ่ายภาพทางการแพทย์ และการตรวจวัดรังสี”

วันที่ 10 มกราคม 2565 โดย pimpilar.ch อ่าน 8