0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


บริษัท​เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชีที่มหาวิทยาลัย​พะเยาแต่งตั้ง เข้าตรวจครุภัณฑ์​ประจำปี 2564 ณ คณะวิทยา​ศาสตร์​ และอาคารฟ้ามุ่ย​ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 โดย pimpilar.ch อ่าน 26

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2654  บริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชีที่มหาวิทยาลัยพะเยาแต่งตั้ง เข้าตรวจครุภัณฑ์ประจำปี 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ และอาคารฟ้ามุ่ย มหาวิทยาลัยพะเยา