0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการประกวด/แข่งขัน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โดย pimpilar.ch อ่าน 925

สรุปโรงเรียนและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 

1.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถดูรายชื่อและดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่นี่ 
2.การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถดูรายชื่อและดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่นี่ 
3.การประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถดูรายชื่อและดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่นี่ 
4.การประกวดตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถดูรายชื่อและดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่นี่ 
5.การประกวดนวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อการประยุกต์ใช้งาน สามารถดูรายชื่อและดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่นี่ 
6.การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ สามารถดูรายชื่อและดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่นี่ 

สามารถดูย้อนหลังได้ที่   คณะวิทยาศาสตร์    และ  คณะวิทยาศาสตร์