0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


คณะวิทย์ ม.พะเยา ร่วมใจ ต้าน COVID-19 (ระยะที่ 3)

วันที่ 12 เมษายน 2564 โดย pimpilar.ch อ่าน 911