0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดย pimpilar.ch อ่าน 475

 

สามารถดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการได้ที่นี่