0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 13 มกราคม 2564 โดย pimpilar.ch อ่าน 376

รายละเอียดเพิ่มเติม http://iti.up.ac.th/th/main/readcontent/pr/11