0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 (FY2022) ในขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research) ในประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)”

วันที่ 13 มกราคม 2564 โดย pimpilar.ch อ่าน 383

รายละเอียดเพิ่มเติม https://research.sci.psu.ac.th/index.php/th/news/funding/244-easiajoint65