Menu

                                           

                                            

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562  โดยมีผู้เข้าร่วมคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) จำนวน 66 คน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ทั้งอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนิสิต โดยมีกิจกรรมดังนี้

  1. สาขาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง 
  2. สาขาวิชาชีววิทยา เรื่อง การสกัดดีเอ็นเออย่างง่าย 
  3. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  เรื่อง ผลึกในพอลิเมอร์
  4. สาขาวิชาเคมี เรื่อง การกลั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั่วไป
  2. ข่าวสารนิสิต
  3. ข่าววิจัย/บริการวิชาการ
  4. ประกาศ/คำสั่ง
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

ภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ

 

 

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top