Menu

                                           

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการทำบุญคณะและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต แม่บ้าน รปภ. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (สืบชะตาคณะฯ) และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
พร้อมทั้งมอบรางวัลสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร และร่วมแข่งกีฬาพื้นบ้าน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องสำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั่วไป
  2. ข่าวสารนิสิต
  3. ข่าววิจัย/บริการวิชาการ
  4. ประกาศ/คำสั่ง
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

ภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ

 

 

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top