Menu

                                           

                                            

               

 

                                 

"ฟิสิกส์เพื่อการเกษตร" เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 รศ. ดร.สมบูรณ์  อนันตลาโภชัย ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา และทีมงาน ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ไทยรัฐทีวี เนชั่นทีวี และ MCOT เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาในการพัฒนาจุลินทรีย์พันธุ์กลายเพื่อการผลิตอาหารหมักโคนมต้นทุนต่ำจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งสามารถลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ดี ทั้งนี้อาหารหมักที่ผลิตขึ้นเป็นที่พึงพอใจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นอย่างมาก โดยได้ทดลองกับฟาร์มโคนมต้นแบบ ณ ฟาร์มของคุณพัฒนา พุทธสอน ประธานสหกรณ์โคนม จังหวัดพะเยา" 

ภาพ ดร.สุกัญญา  สืบแสน

ข้อมูล/ข่าว ดร.สุกัญญา  สืบแสน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั่วไป
  2. ข่าวสารนิสิต
  3. ข่าววิจัย/บริการวิชาการ
  4. ประกาศ/คำสั่ง
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

ภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ

 

 

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top