Menu

                                           

                                            

           

           

คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2561  และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่สอง การนำเสนอผลดำเนินงานยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ นายนิรัน บุญทันเสน นักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 1 (SC4214) ในการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล และห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั่วไป
  2. ข่าวสารนิสิต
  3. ข่าววิจัย/บริการวิชาการ
  4. ประกาศ/คำสั่ง
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

ภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ

 

 

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top