Menu

                                           

                                            

                                         

                       

                                                                  

ดร.ชัชวาล วงค์ชัย  คณะวิทยาศาสตร์ นำผ้าทอไทยลื้อ และผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล  ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเดินแฟชั่น ในงาน “งามยิ่งแล้ว พัสตราภรณ์ ฅนยองสืบสาน” ณ ภัตตาคารตูลู่ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั่วไป
  2. ข่าวสารนิสิต
  3. ข่าววิจัย/บริการวิชาการ
  4. ประกาศ/คำสั่ง
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

ภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ

 

 

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top