Menu

                                           

                                            

 

   

คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการประเมินแผนกลยุทธ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์และเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั่วไป
  2. ข่าวสารนิสิต
  3. ข่าววิจัย/บริการวิชาการ
  4. ประกาศ/คำสั่ง
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

ภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ

 

 

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top